Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το καταστατικό του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνεργατών της ΕΔΕΤ Α.Ε. σε ψηφιακή μορφή:

ΣύλλογοςΕργαζομένωνGRNET-Καταστατικό2016