Για την εγγραφή απαιτείται η συμπλήρωση της συνημμένης αίτησης και η πρόταση από 5 μέλη του συλλόγου.

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Λόγω της τηλεργασίας όλη η διαδικασία μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά.

Μπορείτε να αποστείλετε στο τη συνημμένη αίτηση συμπληρωμένη με τα στοιχεία σας και αναφέροντας τα 5 μέλη που συνυπογράφουν, με κοινοποίηση σε αυτά (Cc). Κατόπιν, τα προτείνοντα μέλη μπορούν να απαντήσουν με τη σύμφωνη γνώμη τους για να προχωρήσει η διαδικασία.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η πληρωμή:

  • του ποσού εγγραφής (10 ευρώ)
  • της εξαμηνιαίας συνδρομής (5 ευρώ)

Υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής καταβολής με κατάθεση στο λογαριασμό του Συλλόγου, με τα παρακάτω στοιχεία:

  • Όνομα δικαιούχου: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΔΥΤΕ (συντμ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΔΥΤΕ)
  • ΙΒΑΝ: GR44 0110 7210 0000 7211 0088 977 (Εθνική Τράπεζα)

Μετά την καταβολή παρακαλούμε να ενημερώνετε τον ταμία του συλλόγου στο , επισυνάπτοντας το αποδεικτικό κατάθεσης.

Σημείωση: Σε περίπτωση διατραπεζικής συναλλαγής, παρακαλείσθε να καλύψετε τις προμήθειες και των δύο τραπεζών (DEBT/OUR) ώστε να μην εκκρεμεί υπόλοιπο οφειλής σας προς τον σύλλογο.