Μπορείτε να βρείτε το καταστατικό του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνεργατών της ΕΔΕΤ Α.Ε. σε αυτό το σύνδεσμο.

ΣύλλογοςΕργαζομένωνGRNET-Καταστατικό2016