Λόγω του καθεστώς τηλεργασίας στο ΕΔΥΤΕ οι Γενικές Συνελεύσεις του συλλόγου θα γίνονται δικτυακά μέσω της πλατφόρμας epresence.gr.

Μόλις ανακοινώνεται μια συνέλευση (έκτακτη ή τακτική) τα μέλη λαμβάνουν ενημερωτικό email με πληροφορίες και οδηγίες σύνδεσης. Τα e-mail στέλνονται στον λογαριασμό που έχει γίνει η εγγραφή στο σύλλογο.

Η πλατφόρμα e-presence χρησιμοποιεί το λογισμικό Zoom. Πρέπει να έχει γίνει εγκατάσταση στον υπολογιστή/κινητό για να γίνει σύνδεση.

Κανόνες Τηλεδιάσκεψης

Αφού ξεκινήσει η τηλεδιάσκεψη όποιος συνδεθεί πρέπει:

  • Να είναι με το μικρόφωνο σε σίγαση εκτός αν πρόκειται να κάνει ερώτηση
  • Να χρησιμοποιεί την λειτουργία “raise hand” για να ζητήσει το λόγο

Η τηλεδιάσκεψη ανοίγει 15 λεπτά πριν για να δοκιμάσει όποιος θέλει την σύνδεση και την σωστή λειτουργία.

Θέματα ΓΣ

Τα θέματα προκύπτουν πριν την συνέλευση και πρέπει να αποσταλούν μαζί με την πρόσκληση.

Οποιοδήποτε ενεργό μέλος μπορεί να θέσει κάποιο θέμα.

Διαδικαστικά

Κατά την εισαγωγή της συνέλευσης πρέπει να οριστούν 2 ρόλοι:

  • Πρόεδρος: συντονιστής της συζήτησης, ορίζει ποιος θα μιλάει
  • Γραμματέας: κρατάει πρακτικά

Ψηφοφορία

Ψηφοφορία γίνεται με το raise hands όταν τεθεί το ερώτημα.
Καταμέτρηση γίνεται από πρόεδρο και γραμματέα.

Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και είναι άκυρες αν δεν παραβρεθεί το ένα δεύτερο τουλάχιστον του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών.