Το Σωματείο Προσωπικού της ΗΔΙΚΑ ανακοίνωσε νέα 48ωρη απεργία στις 15 και 16 Φεβρουαρίου, την οποία αποφάσισε η ΓΣ των εργαζομένων αφού διαπίστωσε τη μη (ικανοποιητική) απάντηση από την πολιτική ηγεσία του εποπτεύοντος Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨηΔ) στα καίρια αιτήματα τους για αυξήσεις, προσλήψεις τακτικού προσωπικού και παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων και Συνεργατών ΕΔΥΤΕ έχει καταθέσει στη διοίκηση της ΕΔΥΤΕ συγκεκριμένα αιτήματα, και έχει αγωνιστεί για τη διεκδίκηση τους, εκτός των άλλων διατυπώνοντας τα και στην ηγεσία του ΥΨηΔ. Παρότι έχουν αναγνωριστεί ως δίκαια και εύλογα, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Παρά τη διαφορετική αφετηρία και ιστορία των φορέων που εποπτεύονται από το ΥΨηΔ, και ενδεχομένως το διαφορετικό καθεστώς λειτουργίας και τις διαφοροποιημένες προτεραιότητες και ανάγκες, είναι κοινή παραδοχή ότι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες σε αυτούς τους φορείς κληθήκαμε όλοι να βάλουμε πλάτη στον περίφημο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, και ανταποκριθήκαμε παρά τις δυσμενείς συνθήκες και την ανατροπή των συνθηκών εργασίας, παράλληλα με την πανδημία.

Εκτός από χειροκροτήματα χωρίς αντίκρυσμα δεν είδαμε καμία έμπρακτη και ουσιαστική αναγνώριση της συλλογικής υπερπροσπάθειας. Αντίθετα είδαμε τον πληθωρισμό να καλπάζει και την ακρίβεια να μαστίζει τη ζωή μας, οδηγώντας σε πραγματική μείωση του εισοδήματος μας, σε συνδυασμό με τη μακρόχρονη στασιμότητα των αποδοχών, και σε υποβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης αλλά και σε διακινδύνευση της ίδιας της επιβίωσης, ιδίως για συναδέλφους που έχουν χαμηλές αποδοχές ή που είναι και με άλλο τρόπο πιο ευάλωτοι.

Με αυτό το σκεπτικό και σε αυτό το πλαίσιο:

  1. Στηρίζουμε την κινητοποίηση του Σωματείου ΗΔΙΚΑ, και στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα για τα δίκαια αιτήματα τους.
  2. Συντασσόμαστε μαζί τους και επαναφέρουμε το αίτημα μας, το οποίο έχουμε προτάξει ήδη κατά την παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση στις 5/4/2022: Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές όλων των εργαζομένων και συνεργατών της ΕΔΥΤΕ, πάνω από τον πληθωρισμό και τουλάχιστον κατά 10% μεσοσταθμικά και σε κλιμακωτή μορφή, ώστε να ενισχυθούν οι συνάδελφοι με τις χαμηλότερες απολαβές, λαμβάνοντας υπόψη και τη συνεχιζόμενη ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής.
  3. Υπερθεματίζουμε για την ανάγκη διασφάλισης ενός ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο θα συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της ΕΔΥΤΕ και όλων των “αδελφών” φορέων που εποπτεύονται από το ΥΨηΔ, προάγοντας τους σκοπούς που αυτοί θεσμικά υπηρετούν.
  4. Περιμένουμε και εμείς από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Κυβέρνηση να αποδείξουν το ενδιαφέρον τους για την ενίσχυση της ΕΔΥΤΕ, όπως και όλων των φορέων, και για την προάσπιση του Δημόσιου χαρακτήρα της. Θυμίζουμε τον αγώνα μας προκειμένου η Πολιτεία να σεβαστεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και ρόλο της ΕΔΥΤΕ ως τεχνολογικού φορέα και NREN, και να την εξαιρέσει από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 4972/2022.

Το ΔΣ του Συλλόγου