Το Σωματείο εργαζομένων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείο Ψηφιακής διακυβέρνησης, έχει κηρύξει στάσεις εργασίας για τις 3 και 4 Απριλίου 2024 από ώρα 12.00 έως και 14.00, καθώς και απεργία για τις 10 Απριλίου.

Η κήρυξη αυτής της απεργίας έρχεται σε συνέχεια μη ανανεώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και έργου συναδέλφων του εν λόγω Φορέα, ο οποίος είναι ένας εκ των φορέων του χώρου της τεχνολογίας και της έρευνας, όπως η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.. Οι μη ανανεώσεις προέκυψαν μετά την αλλαγή της διοίκησης και λόγω περικοπών σε χρηματοδοτήσεις έργων (μη ένταξη σε ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης) οδηγώντας παράλληλα και αρκετούς άλλους συναδέλφους να αναζητήσουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα, προς αναζήτηση καλύτερων όρων και μεγαλύτερης ασφάλειας. Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, απώτερο αποτέλεσμα των πραγματικών αυτών περιστατικών θα είναι η σταδιακή ερήμωση της στελέχωσης δημόσιων φορέων της Τεχνολογίας και Έρευνας, η αποδυνάμωση του δυναμικού των φορέων του δημοσίου και η αντίστοιχη ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών σε επιχειρήσεις.

Τα γεγονότα αυτά δεν πρέπει να υποτιμώνται από κανέναν εργαζόμενο σε αντίστοιχο δημόσιο φορέα και οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση καθώς η πρακτική αυτή δεν θα πρέπει να εξαπλωθεί και διευρυνθεί. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε το υψηλό κύρος και επίπεδο λειτουργίας φορέων όπως το ΕΚΤ και η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., εξασφαλίζοντας ότι θα παραμείνει ενεργός και ελκυστικός κλάδος, ασφαλής επιλογή για κάθε εργαζόμενο, και πως θα συνεχίσει να παρέχει το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών του. Να διαφυλάξουμε τις συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου και να αποτρέψουμε να αντιμετωπίζονται ως «ανασφαλείς» και «αβέβαιες» συμβάσεις που θα απομακρύνουν το προσωπικό από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η στήριξη των εργαζομένων του ΕΚΤ και των σχετικών κινητοποιήσεων είναι ο τρόπος απόδειξης της αλληλεγγύης και της συσπείρωσής μας ενάντια σε αιφνιδιαστικές εργασιακές αλλαγές και διαφύλαξης των θέσεων εργασίας μας.

Αντίστοιχα, το Σωματείο Εργαζομένων στην etraveli, έχει κηρύξει στάση εργασίας για τις 3 Απριλίου 2024 και ώρα 09.00 έως 11.00.

Η στάση εργασίας αυτή έρχεται σε συνέχεια παρέμβασης στην Επιθεώρηση Εργασίας με σκοπό την ανάκληση της απόλυσης εργαζομένου η οποία έγινε δύο μέρες μετά τη συμμετοχή του στην απεργία της 28ης Φεβρουαρίου. Αφενός μπορεί η εργαδοσία της εταιρίας να μην παραδέχετε τον εκδικητικό χαρακτήρα της απόλυσης αυτής αλλά εφετέρου το νεοσύστατο σωματείο της εταιρίας, με την οποία συνεργάζεται και συνστεγάζεται η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., έχει κάθε λόγο να βάζει ως προτραιότητα να μην επικρατήσει ο φόβος ανάμεσα στις γραμμές του.

Ο Σύλλογος εργαζομένων και συνεργατών της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., σε απόδειξη έμπρακτης αλληλεγγύης, στηρίζει τις παραπάνω κινητοποιήσεις.

Το ΔΣ του Συλλόγου εργαζομένων και συνεργατών της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.