Ο Σύλλογος Εργαζομένων και Συνεργατών της ΕΔΥΤΕ ΑΕ, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του που πραγματοποιήθηκε στις 19/6/2024, απαιτεί τα κάτωθι:

  • Καμία απόλυση συνεργάτη. Ανανέωση όλων των συμβάσεων που λήγουν τέλος Ιουνίου
  • Να δοθεί έμφαση στη μακροχρόνια διατήρηση του προσωπικού. Ανάληψη πρωτοβουλιών από τη Διοίκηση με στήριξη και των εργαζομένων για ανεύρεση μόνιμων λύσεων ως προς τη χρηματοδότηση των συμβάσεων του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.. Απομάκρυνση από τη λογική του project oriented ως προς τους μισθούς των εργαζομένων
  • Κοινοποίηση πλάνου ανάπτυξης της εταιρείας, ώστε να υπάρχει καθαρή στόχευση και πάνω στην οποία να χτιστεί σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης
  • Συμβάσεις έργου διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, ώστε να μην υπάρχει η ανασφάλεια της διαρκούς ανανέωσης συμβάσεων
  • Έγκαιρη προειδοποίηση τουλάχιστον 3 μηνών στην περίπτωση μη ανανέωσης σύμβασης
  • Αυξήσεις στις αμοιβές των συνεργατών στο ύψος του πληθωρισμού

Επιπλέον ο Σύλλογος Εργαζομένων και Συνεργατών της ΕΔΥΤΕ ΑΕ σε συνέχεια της διάχυτης ανησυχίας που διαπιστώνεται συνεχώς και διατρέχει όλους τους εργαζόμενους για το μέλλον των υποδομών της εταιρείας, δεσμεύεται να ενισχύσει τον διάλογο μεταξύ των εργαζομένων για την συνεχή εξέλιξη, διασφάλιση και ανάπτυξη των υποδομών της εταιρίας.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων και Συνεργατών της ΕΔΥΤΕ ΑΕ